Życzenia

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego już na stałe zagościły w kalendarzu imprez organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Dnia 14 maja 2024r świętowaliśmy wspólnie z rodzinami zastępczymi w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie. W imieniu władz powiatu życzenia rodzinom zastępczym z okazji ich święta złożyła Panią Maryla Łopąg – członek Zarządu Powiatu we Włodawie. Wśród ciepłych słów skierowanych do rodzin były podziękowania za empatię i cierpliwość oraz życzenia, a wśród nich słowa „niech największą satysfakcją będą sukcesy dzieci, gdy już się usamodzielnią”.

 Pogoda dopisała organizatorom, co pozwoliło grupie 65 uczestników, w tym dzieciom i opiekunom przejście z przewodnikiem ścieżką przyrodniczą ,,Dąb Dominik”. Wcześniej zwiedzaliśmy Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego w Urszulinie. W ośrodku hodowane są małe żółwie, które później są wypuszczane są do zbiorników wodnych na terenie Parku. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu, gdzie widzieliśmy dorosłe żółwie. Później już tylko wspólny obiad dopełnił program spotkania.

Taki wyjazd daje możliwość spotkania się rodzin zastępczych z terenu Powiatu Włodawskiego i jest okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej. Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były ogromną satysfakcją dla organizatorów wycieczki.

Wyjazd odbył się pod honorowym patronatem Starosty Włodawskiego Pana  Mariusza Zańko i Zarządu Powiatu. Obchody Dani Rodzicielstwa Zastępczego w Poleskim Parku Narodowym zostały zorganizowane dzięki otwartości i zaangażowaniu Dyrektora Pana Jarosława Szymańskiego oraz pracowników Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, za co serdecznie dziękujemy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, informuje, iż od 1 stycznia 2024 roku wnioski o:

  • dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych,
  • dofinansowanie na likwidację barier technicznych,
  • dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • wnioski dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

będzie można złożyć przez Internet wykorzystując darmowy System SOW (sow.ofron.org.pl)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:
1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
4. Skany lub zdjęcia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

Więcej informacji pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/ w zakładce aktualności.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
tel. 82 57 25 710.

Moduł Wnioskodawcy - składanie wniosku w Systemie SOW

Wiadomości

Mieszkania dla osób niepełnosprawnych

Powiat Włodawski w ramach realizacji programu „Za życiem” udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub w mieszkaniu wspomaganym.

Realizatorem programu jest Dom Pomocy Społecznej „SENIOR”, który  prowadzi we Włodawie przy ul. Sztabowej 2  mieszkanie treningowe i mieszkanie wspomagane. Mieszkania są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Pobyt w mieszkaniu jest formą wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Decyzję administracyjną o uzyskaniu wsparcia wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Osoby niepełnosprawne zainteresowane tą formą wsparcia (zamieszkaniem w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym) powinny zwrócić się z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 66.

Informacji dotyczących możliwości skorzystania ze wsparcia mieszkaniowego udziela:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tel. 82 5725485, email: biuro@pcpr.wlodawa.pl
  2. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR’ w Różance tel. 82 57188117, email: dps@senior.com.pl

Wiadomości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze Zostań Rodz...

Rys. Ulotka Dziennego Domu Senior+ we Włodawie Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Senio...

Aktualności

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
ystem Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Senior+ we Włodawie
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ystem Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd finansowanego ze środków PFRON
 Portal ngo.pl
 Portal niepelnosprawni.pl
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie
Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023
Nieodpłatna pomoc prawna
Ulotka  Dziennego Domu Senior+ we Włodawie
Centrum Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Niepełnosprawni - Pełnoprawni - przewodnik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Poradnik prawny dla osób doświaczających przemocy w rodzinie
Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Lublinie

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony