Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 6

Rafał Bajko - Referent

tel. 082 57 25 710

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne wnioski można pobrać tutaj:

Wnioski

Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne  lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: gorsety, protezy kończyn, obuwie  ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki i inne.

Warunki i kryteria udzielenia pomocy:

 • Podstawą zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest prawidłowo wystawione zlecenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do  jego wystawiania, które należy przed realizacją potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Po uzyskaniu akceptacji zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia należy zrealizować zakup u świadczeniodawcy (u producenta lub w sklepie), który ma podpisaną umowę z NFZ.
 • W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż limit określony odrębnymi przepisami, dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chcąc uzyskać w/w dofinansowanie należy zwrócić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać  się:

 1. osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 2. osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50%  przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w powiatowym centrum pomocy rodzinie, wynosi:

- do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 2. kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 3. fakturę określającą kwotę  opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup,
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,                    
 5. klauzula informacyjna,
 6. Wyrażenie zgody na udostępnienie konta.

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony