Dział ds świadczeń, pomocy instytucjonalnej i spraw organizacyjnych

Marta Węglińska - Pracownik socjalny
Tel. 082 57 25 485
pok. nr 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach pomocy instytucjonalnej realizowane są następujące zadania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w domu pomocy społecznej,
 2. ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osobom umieszczonym  lub skierowanym do placówki przed 1 stycznia 2004 roku,
 3. sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem mieszkańcom domu pomocy społecznej usług  o obowiązującym standardzie,
 4. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób do powiatowego ośrodka wsparcia  oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,
 5. występowanie o wydanie skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieciom całkowicie  lub częściowo pozbawionym opieki, zgodnie z postanowieniem sądu,
 6. prowadzenie dokumentacji dot. pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących  z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów,
 7. wnioskowanie - w zależności od występującego zapotrzebowania , w sprawach służących rozwojowi i tworzeniu infrastruktury społecznej.

Informacja dla mieszkańców

          Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu a rodzina i gmina nie może zapewnić im niezbędnej opieki, mogą ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

      Na terenie powiatu włodawskiego znajduje się  Dom Pomocy Społecznej "SENIOR"  w Różance, który przeznaczony jest dla osób  w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

      Informacje dotyczące kierowania do domu pomocy społecznej można uzyskać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  we Włodawie, pokój nr 4,  tel.: (082) 57-25-485 oraz w ośrodkach pomocy społecznej.

Tryb kierowania do domu pomocy społecznej

 • Podanie o skierowanie do domu pomocy społecznej składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.
 • Rozpatrzenie podania o skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje organ gminy właściwy dla danej osoby w chwili jej kierowania.   Osoby kierowane do domu pomocy społecznej otrzymują również decyzję o odpłatności za pobyt w placówce.
 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.   W przypadku, gdy dochód osoby kierowanej nie pozwala na pokrycie całości kosztu utrzymania (mieszkaniec domu ponosi odpłatność do wysokości 70 % swojego dochodu), wówczas różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a odpłatnością osoby kierowanej wnoszą:
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi (pod warunkiem, że pozwala na to ich sytuacja dochodowa),
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 • Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej (najczęściej jest to starosta lub z jego upoważnienia dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony