Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 8

Magdalena Jakubek - Referent

tel. 082 57 25 710

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE - to wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę
właściciela lokalu na przeprowadzenie likwidacji barier w lokalu lub budynku
mieszkalnym, w którym stale zamieszkują.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ - to ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub
przekazywanie informacji.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

BARIERY TECHNICZNE - to bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej  funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Likwidacja barier ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub
kontaktowania się z otoczeniem i dlatego dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które
zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą.
Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa
wnioskodawca.
Wnioski na likwidację barier przyjmowane są przez cały rok aż do wyczerpania środków finansowych PFRON.  Rozpatrzenie wniosków poprzedza wizja lokalna w miejscu zamieszkania.  Wnioski opiniowane są przez powołaną do tego celu komisję.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje
osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie
uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na te cele. Natomiast o
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna może
ubiegać się, co roku.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków
PFRON do likwidacji barier architektonicznych, powinny złożyć w PCPR następujące
dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek;
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności ( oryginał do wglądu);
 3. Kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób;
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, o którym mowa w pkt 1;
 5. Udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, współwłasność, umowa najmu);
 6. Zgodę właściciela budynku/lokalu;
 7. Zaświadczenie o zameldowaniu wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących;
 8. Zaświadczenia potwierdzające sytuację dochodową;
 9. Zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków
PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i  technicznych, powinny złożyć w PCPR następujące
dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek;
 2. Kopię orzeczenia o  niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą  (w przypadku zamieszkiwania takich osób);
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności,  jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 5.  Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie  z Wnioskodawcą;
 6. Zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana.

Aktualne wnioski można pobrać tutaj:

Wnioski

 Więcej informacji a także wnioski oraz zasady i procedury dofinansowań ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony