Aktywny samorząd edycja w roku 2023

Program „Aktywny samorząd” rusza 1 marca 2023 roku

PFRON informuje, iż wnioski o dofinansowania w programie „Aktywny samorząd” przyjmowane będą od 1 marca 2023 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW).
„Aktywny samorząd” skierowany jest  do osób niepełnosprawnych ubiegających się o wsparcie na zakup sprzętu czy edukację. Program składa się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

Fundusz w 2023 r. zagwarantował ponownie wyższy budżet na realizację programu - wynosi 219,68 mln zł (w 2022 roku wynosił 199,57 mln zł).

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku nie wychodząc z domu. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW  już od dnia 1 marca 2023 r.

Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami:

  • 1 marzec 2023 r rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
  • 31 marzec 2023 r termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
  • 31 maj 2023 r. upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę w (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)
  • 31 sierpień 2023 r. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
  • 10 październik 2023 r. termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024
  • 31 grudzień 2023 r. zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku

Więcej informacji o programie Aktywny Samorząd można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Zarządzanie nr 4/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określenia procedury wyboru i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 r., którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie do pobrania w formie pdf tutaj

Aktualne wnioski można pobrać tutaj:

Wnioski

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony