Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

oraz na bezpośredni adres do elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP):
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

/PCPRWlodawa/SkrytkaESP
ePUAP2

Biuletyny Informacji Publicznej

Biuletyny Informacji Publicznej

Dyrektor - pok. nr 7

Urszula Rudko

tel. 82 57 25 576

e-mail: dyrektor@pcpr.wlodawa.pl

Sekretariat - pok. nr 4

Marta Węglińska - Pracownik socjalny
Agnieszka Telepko - Starszy inspektor  ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

tel. 82 57 25 485

e-mail: dps@pcpr.wlodawa.pl

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 6

Magdalena Jakubek - Inspektor d/s osób niepełnosprawnych
Rafał Bajko - Referent d/s osób niepełnosprawnych

tel. 82 57 25 710

e-mail: rehabilitacja@pcpr.wlodawa.pl

Poradnictwo rodzinne, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, usamodzielniani wychowankowie- pok. nr 5

Agnieszka Karpiuk - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ,
Justyna Janisz
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ,
Marta Brzezińska
- Starszy pracownik socjalny

tel. 82 5725 538

e-mail: rodzina@pcpr.wlodawa.pl

Orzecznictwo - pok. nr 1

Dawid Kotlarek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie

Sylwia Sławińska - Sekretarz

tel. 82 57 25 346

e-mail: cprzoon@pcpr.wlodawa.pl

Księgowość - pok. nr 8

Renata Pakuła - Główny księgowy

Aneta Spaczyńska - Starsza księgowa

tel. 82 5725 485

e-mail: ksiegowy@pcpr.wlodawa.pl

Informatyk

Aneta Spaczyńska

e-mail: informatyk@pcpr.wlodawa.pl

Psycholog - pok. nr 6a

Elżbieta Błaszczuk
e-mail: psycholog@pcpr.wlodawa.pl

tel. 82 57 25 710

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony