PFRON WSPIERA DOSTĘPNOŚĆ

PFRON WSPIERA DOSTĘPNOŚĆ

Spotkanie informacyjne

Jak korzystać z prawa do dostępności
odbędzie się w dniu 18.03.2024r.
o godzinie 1000
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
Spotkanie otwarte dla chętnych.
Serdecznie zapraszamy!

Informacja - 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

LOGO

„Aktywny samorząd” w 2024 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

W 2024 roku przewiduje się kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%).

W 2024 roku Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku oraz z aktualnym tekstem jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

I. od 1 marca do 31 marca 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2023/2024

II. od 1 września do 10 października 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2024/2025

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW  www.sow.pfron.org.pl

Informacja o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Stosowanie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), które zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.100, ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego termin ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku, zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Przez ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie, od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak również orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, co do którego upłynął 14 dniowy termin do wniesienia odwołania albo w stosunku, do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).

Mieszkania dla osób niepełnosprawnych

Powiat Włodawski w ramach realizacji programu „Za życiem” udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub w mieszkaniu wspomaganym.

Realizatorem programu jest Dom Pomocy Społecznej „SENIOR”, który  prowadzi we Włodawie przy ul. Sztabowej 2  mieszkanie treningowe i mieszkanie wspomagane. Mieszkania są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Pobyt w mieszkaniu jest formą wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Decyzję administracyjną o uzyskaniu wsparcia wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Osoby niepełnosprawne zainteresowane tą formą wsparcia (zamieszkaniem w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym) powinny zwrócić się z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 66.

Informacji dotyczących możliwości skorzystania ze wsparcia mieszkaniowego udziela:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tel. 82 5725485, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR’ w Różance tel. 82 57188117, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością rok 2023

Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością rok 2023

Zapraszamy do lektury tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”.

To praktyczny poradnik dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego czy uprawnień pracowniczych.

W „informatorze…” szczegółowo wyjaśniamy, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników.

W tym wydaniu wskazujemy ponadto, jak korzystać z prawa do dostępności. Przybliżamy również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet.

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wersja elektroniczna „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023” jest dostępna na stronie ZUS-u.

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony