Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w roku 2024

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego już na stałe zagościły w kalendarzu imprez organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Dnia 14 maja 2024r świętowaliśmy wspólnie z rodzinami zastępczymi w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie. W imieniu władz powiatu życzenia rodzinom zastępczym z okazji ich święta złożyła Panią Maryla Łopąg – członek Zarządu Powiatu we Włodawie. Wśród ciepłych słów skierowanych do rodzin były podziękowania za empatię i cierpliwość oraz życzenia, a wśród nich słowa „niech największą satysfakcją będą sukcesy dzieci, gdy już się usamodzielnią”.

 Pogoda dopisała organizatorom, co pozwoliło grupie 65 uczestników, w tym dzieciom i opiekunom przejście z przewodnikiem ścieżką przyrodniczą ,,Dąb Dominik”. Wcześniej zwiedzaliśmy Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego w Urszulinie. W ośrodku hodowane są małe żółwie, które później są wypuszczane są do zbiorników wodnych na terenie Parku. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu, gdzie widzieliśmy dorosłe żółwie. Później już tylko wspólny obiad dopełnił program spotkania.

Taki wyjazd daje możliwość spotkania się rodzin zastępczych z terenu Powiatu Włodawskiego i jest okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej. Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były ogromną satysfakcją dla organizatorów wycieczki.

Wyjazd odbył się pod honorowym patronatem Starosty Włodawskiego Pana  Mariusza Zańko i Zarządu Powiatu. Obchody Dani Rodzicielstwa Zastępczego w Poleskim Parku Narodowym zostały zorganizowane dzięki otwartości i zaangażowaniu Dyrektora Pana Jarosława Szymańskiego oraz pracowników Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, za co serdecznie dziękujemy.

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony