Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. 2012 poz. 687).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

Wysokość dofinansowania

 • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu.

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

Wzory wniosków

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. wsprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. 2012 poz. 687)

SOW - wnioski przez internet

System SOW

Tu prezentujemy informacje o tym w jaki sposób można składać wnioski, komunikować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie i rozliczyć się z przyznanego dofinansowania za pośrednictwem internetu bez konieczności wychodzenia z domu.

W 2023 roku w naszym PCPR możliwe jest elektroniczne składanie wniosków za pośrednictwem Systemu SOW - System Obsługi Wsparcia Finansowanego.

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów informacyjnych:

POLECAMY FILMY INSTRUKTAŻOWE Z OBSŁUGI SOW DLA WNIOSKODAWCÓW

 

Dzięki krótkim filmom można w łatwy sposób dowiedzieć się m.in.:

 • jak krok po kroku wypełnić i wysłać wniosek o dofinansowanie
 • jak edytować wniosek, poprawić, uzupełnić braki
 • jak komunikować się z urzędem – wysyłać, przeglądać wiadomości
 • jak podpisać umowę o dofinansowanie (elektronicznie)
 • jak rozliczyć się z dofinansowania.

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 

Aby złożyć wniosek przez internet należy wejść na stronę internetową: https://sow.pfron.org.pl

i zalogować się do Systemu.

Za pierwszym razem trzeba będzie utworzyć swoje konto w SOW – Rejestracja.

W przypadku trudności związanych z korzystaniem z Systemu SOW dostępna jest infolinia:

Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW:
 0 800 889 777
(połączenie bezpłatne)
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 17.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Ulotka nieodpłatna pomoc prawna. Logo Powiatu Włodawskiego, Stowarzyszenia Sursum Corda. W treści artykułu znajdują się informacje zawarte na ulotce.
Rys. Ulotka nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WŁODAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

 1. E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
  - Prawa cywilnego (dla seniorów),
  - Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
  - Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
  - Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
 3. E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 4. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym).

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektowej.
Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

- naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Komunikat PFRON

Na ulotce widać profil młodej kbiety. Nais: Powrót do pracy - powrót do zdrowia. Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Zgłoś się do nas: infolinia: (22) 5055600 e-mail: <joomla-hidden-mail is-link=Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na dole ulotki loga PFRON, RP, UE, ZUS, CIOP-PIB loga" width="940" height="788" loading="lazy" data-path="local-images:/2023/KryzyspsychicznyFB.jpg" />
Rys. Ulotka komunikat PFRON

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach. Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 50 55 600, 532 433 727. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974 Materiał prasowy PFRON.

Wnioski tylko dla obywateli z Ukrainy

Redundant alternative text The alternative text for an image is the same as nearby or adjacent text.
Wnioski tylko dla obywateli z Ukrainy

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.) tylko dla obywateli z Ukrainy

[ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ДОВІДКИ ПРО СТУПІНЬ ІНВАЛІДНОСТІ (для осіб, які досягли 16-річного віку)]

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

ZAŚWIADCZENIE O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

OŚWIADCZENIE [ЗАЯВА]

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.) [ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ДОВІДКИ ПРО СТУПІНЬ ІНВАЛІДНОСТІ (для осіб, які досягли 16-річного віку)]

ZAŚWIADCZENIE O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.) [МЕДИЧНА ДОВІДКА]

 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.) tylko dla obywateli z Ukrainy

[ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ДОВІДКИ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ (для осіб, які не досягли 16-річного віку) ]

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.) [ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ДОВІДКИ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ (для осіб, які не досягли 16-річного віку) ]

ZAŚWIADCZENIE O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.)

OŚWIADCZENIE [ЗАЯВА]

OŚWIADCZENIE [ЗАЯВА]

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony