Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 15 lipca 2023 roku zarządzeniem Starosty Włodawskiego Nr 28/19 została powołana Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych:

  1. Leszek Popik – Przewodniczący Rady, Starostwo Powiatowe we Włodawie;
  2. Sylwia Łoś – Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Gminy w Hańsku;
  3. Małgorzata Poprawska – Sekretarz Rady, Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” w Różańce;
  4. Edyta Drzymalska – Członek Rady, Urząd Gminy w Hannie;
  5. Adam Rabczewski –  Członek Rady, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym :Lepsze Jutro” we Włodawie.
Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata i upływa z dniem 14 lipca 2027r.

Zarządzenie >>

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony