Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66, 22 – 200 Włodawa,  jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 lub Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie,
  których działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie;
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy* (niepotrzebne skreślić).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku;

 • nie będziecie Pan/ Pani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);
 • Inspektor ochrony danych w Centrum - Aneta Spaczyńska jest dostępna pod nr telefonu 82 5725 710 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony